Home > Q&A

Q&A

Nieuwe Beneluxlaan

Waarom is de nieuwe Beneluxlaan aangelegd?

De gemeente heeft de nieuwe Beneluxlaan langs het spoor aangelegd. De Beneluxlaan zorgt voor een goede bereikbaarheid van de wijk, zonder deze te doorkruisen. De nieuwe weg vervangt het deel van de huidige Steinhagenseweg, tussen de Minkemalaan en de Cattenbroekerdijk. De huidige Steinhagenseweg zal deels worden heringericht als toegang tot de wijk en het winkelcentrum en deels worden ingericht als parkzone.

Werkzaamheden Steinhagenseweg en bereikbaarheid

Hoe komt de Steinhagenseweg eruit te zien?

De huidige Steinhagenseweg zal deels worden heringericht als toegang tot de wijk en het winkelcentrum. Aangezien doorgaand verkeer over de Beneluxlaan rijdt wordt dit deel van de weg een 30 kilometerzone. Deels wordt de Steinhagenseweg ingedeeld als parkzone. Met deze ingreep zal de omgeving de komende jaren aanzienlijk veranderen. U kunt het voorlopig ontwerp bekijken bij documenten.

Hoe rijdt het OV in de toekomstige situatie?

De flexbus die eerst over de Steinhagenseweg reed, gaat rijden via de Beneluxlaan. De bushalte wordt verplaatst van het Baken naar een nieuwe locatie ter hoogte van het Minkemacollege. Tijdens de werkzaamheden aan de Steinhagenseweg rijdt de bus een alternatieve route.

Hoe waarborgt de gemeente de bereikbaarheid voor de hulpdiensten tijdens de werkzaamheden aan de Steinhagenseweg?

Wij hebben nauw contact met de hulpdiensten. Per fase overleggen we met hen welke routes ze kunnen gebruiken. Indien nodig, zorgen we ervoor dat ze door het werkvak kunnen rijden.

Hoe bereiken de bewoners boven het winkelcentrum en van de Andersenhof hun woning tijdens de werkzaamheden?

Om te voorkomen dat de gebroeders Grimmkade een sluiproute (en hiermee de tijdelijke route te druk) wordt gedurende de werkzaamheden splitsen we het verkeer door middel van een paaltje in de rijbaan. De bewoners boven het winkelcentrum kunnen gebruik maken van de tijdelijke weg. De Andersenhof is bereikbaar via de gebroeders Grimmkade vanaf het Westelijke deel van de Steinhagenseweg. De fietsers kunnen langs het paaltje rijden.

Hoe is de Andersenschool bereikbaar tijdens de werkzaamheden?

De school is bereikbaar via de gebroeders Grimmkade vanaf het Westelijke deel van de Steinhagenseweg. Met de school maken we afspraken over de actuele rijroutes. De school is het beste bereikbaar met de fiets.

Hoe is het gezondheidscentrum bereikbaar tijdens de werkzaamheden aan kabels en leiding?

Het gezondheidscentrum blijft bereikbaar door middel van loopplanken en bruggen.

Blijf ik wel stroom houden tijdens de werkzaamheden aan kabels en leidingen?

U behoudt stroom, water en gas tijdens de werkzaamheden aan kabels en leidingen. Tijdens het maken van de nieuwe aansluitingen kan het zijn dat u tijdelijk geen water, stroom of gas hebt. Hierover wordt u geïnformeerd per brief. 

Wie kan ik bellen als er voor mijn deur gegraven wordt?

Voorafgaand aan de werkzaamheden aan kabels aan leiding ontvangt u van ons een brief. In deze brief staan alle telefoonnummers van de kabel en leiding partijen. U kunt ook altijd contact opnemen met Gilbert Zweedijk of Fleur Everts van de gemeente Woerden. Dit kan via de contact pagina.

 

Winkelcentrum en woningbouw

Wat gebeurt er met winkelcentrum Snel & Polanen?

Het bestaande winkelcentrum wordt uitgebreid met zo'n 100 appartementen, een supermarkt, horeca en een parkeergarage. Tussen de nieuwbouw wordt een winkelplein gerealiseerd dat gedeeltelijk als parkeerplaats zal blijven functioneren. Voor meer informatie over deze ontwikkelingen kunt u kijken op www.snellerpoort.nl

Hoe komen de auto's bij het winkelcentrum in de nieuwe situatie?

In de toekomstige situatie worden er twee ontsluitingen gerealiseerd. Eén aan de oostzijde vanaf de Cattenbroekerdijk naar het winkelcentrum en één aan de noordzijde, vanaf de nieuwe Beneluxlaan naar het winkelcentrum. De huidige Steinhagenseweg (tussen de rotonde aan de westzijde en het winkelcentrum) komt in de uiteindelijke situatie te vervallen. Dit gebied zal als wandelpromenade worden ingericht.

Hoe komen de auto's bij het winkelcentrum tijdens de werkzaamheden?

Tijdens de werkzaamheden blijft het winkelcentrum ter allen tijden bereikbaar. Tijdens de verschillende fases van de werkzaamheden veranderen de beschikbare routes. Volg de borden op de weg, kijk op de faseringskaart of in onze app voor de meest recente route. Het winkelcentrum is het beste bereikbaar met de fiets.

Fietsroutes

Wat is de doorfietsroute?

De gemeente Woerden legt in samenwerking met de provincie Utrecht een doorfietsroute aan tussen Woerden en Utrecht. Op een doorfietsroute krijgen fietsers vaker voorrang op autoverkeer en krijgen zij eerder groen bij verkeerslichten op de route. Om de doorfietsroutes te realiseren, worden bestaande fietsverbindingen verbeterd en aan elkaar verbonden. Zo krijgt bijvoorbeeld het wegdek comfortabel asfalt. Waar nodig wordt het wegdek verbreed, zodat fietsers voldoende ruimte hebben. Ook worden er duidelijke en herkenbare lijnen, wegwijzers en verlichting aangebracht. Zo kunnen fietsers vlot, comfortabel en veilig doorfietsen en zijn scholen, woonwijken, werklocaties en knooppunten per fiets goed bereikbaar. Lees hier meer over de doorfietsroute.

Hoe loopt de toekomstige doorfietsroute?

Er wordt een nieuw fietspad aangelegd parallel aan het spoor tussen het station Woerden en Veldwijk. Het stuk langs de Beneluxlaan is al klaar. Met een doorgang bij het Minkemacollege en de sportvelden sluit deze doorfietsroute aan op de fietsstructuur in de wijk. Het huidige Jan Ruijspad wordt in de toekomst de verbinding naar de ongelijkvloerse kruising. De doorfietsroute hoeft door deze ligging de Beneluxlaan niet te kruisen en dat komt de verkeersveiligheid en de doorstroming op de fietsroute ten goede.

Hoe wordt de fietsoversteek ingericht bij het Minkemacollege en de sportvelden?

Ter hoogte van het Minkemacollege en de sportveldenis een veilige oversteek gemaakt voor fietsers en voetgangers. Door middel van een verkeerslicht met drukknop kunnen fietsers en voetgangers veilig oversteken.

 

Ongelijkvloerse kruising

Waarom heeft de gemeenteraad besloten tot de aanleg van de ongelijkvloerse kruising?

Met het aanleggen van de Beneluxlaan zal ook de huidige rotonde op de Steinhagenseweg – Minkemalaan (bij het gebouw van Roche) komen te vervallen. De rotonde leverde al lange tijd problemen op met de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid. De gemeenteraad heeft om die reden besloten om een nieuwe ongelijkvloerse kruising ter hoogte van het Jan Ruijspad aan te leggen. Lees hier meer over de ongelijkvloerse kruising.

Wat doet de gemeente om de doorstroming bij de Amsterdamlaan te waarborgen bij de komst van de ongelijkvloerse kruising?

Bij de Amsterdamlaan worden verschillende oplossingen onderzocht om de doorstroming te verbeteren. De uitkomsten worden gepresenteerd aan het college en de gemeenteraad. Zij zullen besluiten hoe daar een vervolg aan te geven.

Wordt de autoweg plaatselijk boven de fietstunnel wat hoger gelegd, zodat de fietstunnel niet zo diep hoeft te worden?

Ja, dat klopt. De daling voor het fietsverkeer is daarom minimaal.

 

Kabels & Leidingen

Welke werkzaamheden vinden er plaats aan de kabels en leidingen rondom de Steinhagenseweg?

Rondom de Steinhagenseweg worden werkzaamheden uitgevoerd aan de waterleiding, gasleiding, telecomkabels en elektriciteit. Ook wordt er een nieuwe telecomkabel aangelegd. Zo bereiden we het gebied voor op de toekomstige woonwijk.

Wat merkt de omgeving van deze werkzaamheden?

Er wordt gewerkt tussen 07:00 uur en 16:00 uur, waar nodig met uitloop tot 19.00 uur. Werkzaamheden vinden voornamelijk plaats in het fietspad of het trottoir. Het is mogelijk dat srtaten, woningen of winkels tijdelijk minder goed bereikbaar zijn. Het gezondheidscentrum blijft bereikbaar middels loopplanken en loopbruggen. Ook het winkelcentrum, Baken, Minkema College, BSO en sportvelden blijven bereikbaar.

Na het leggen van de kabels en leidingen worden deze in gebruik genomen door de levering over te zetten. Dit zorgt voor een onderbreking in de levering, waarschijnlijk van enkele uren. Netbeheerders kondigen dit van tevoren aan met een brief bij bewoners en ondernemers in de brievenbus.

Door welke partijen worden de werkzaamheden uitgevoerd?

Er werken verschillende netbeheerders in het gebied. De gemeente zorgt ervoor dat de werkzaamheden van de verschillende partijen op elkaar worden afgestemd. Ook werken de netbeheerders zo veel mogelijk met dezelfde aannemer. Van Vulpen werkt in opdracht van Vitens aan de drinkwaterleiding en voor Stedin aan de elektra en de gasleiding. RIT B.V. werkt in opdracht van telecombeheerders en Quint & Van Ginkel voor de openbare verlichting.

Hoe lang duren deze werkzaamheden?

We verwachten dat de werkzaamheden in totaal ongeveer tot medio 2023. De weersomstandigheden zijn van invloed op de planning. Zo kunnen sommige werkzaamheden niet uitgevoerd worden als het vriest.

Cookie-instellingen