Aanleg Beneluxlaan en herinrichting Steinhagenseweg

De gemeente wil de nieuwe wijk Snellerpoort betrekken bij Snel & Polanen en zorgen voor een verbeterde leefbaarheid in het gebied. Daarom wordt de Steinhagenseweg heringericht als parkzone en deels als toegang tot de wijk en het winkelcentrum. Voor doorgaand verkeer is de Beneluxlaan aangelegd.

De nieuwe Beneluxlaan is op 6 augustus 2022 geopend. De weg heeft een tijdelijke aansluiting op de Steinhagenseweg ter hoogte van het gebouw van Roche. Met de aanleg van de ongelijkvloerse kruising krijgt de weg haar definitieve inrichting. De tijdelijke aansluiting wordt dan onderdeel van de fietsstructuur in de nieuwe wijk.

De huidige Steinhagenseweg tussen het winkelcentrum Snel en Polanen en het Minkema Stein zal worden heringericht als 30km-zone en zodanig worden aangepast dat de weg goed aansluit bij de structuur van de bouwkavels in Snellerpoort. Op de heringerichte Steinhagenseweg zullen fietsers straks op de rijbaan fietsen in een fietsstraat. Hier ziet u een impressie van de nieuwe inrichting.

u ziet hier een impressie van de nieuw ingerichte steinhagenseweg. De weg wordt verlegd, ingericht als fietsstraat en er worden meer bomen geplant.

De Steinhagenseweg vanaf het Winkelcentrum Snel en Polanen tot aan de rotonde bij de Minkemalaan zal worden ingericht als wandelpromenade.

 

Afbeeldingen

Aanleg Beneluxlaan

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen