Terugkaatsend verkeerslawaai agv hoogbouw naar de overkant van het spoor

Alexander Heijnis 31-03-2021 156 keer bekeken 0 reacties

In het kader  van de tervisielegging van het bestemmingsplan Snellerpoort heb ik bezwaar aangetekend tegen het afwezig zijn van verkeerslawaai mitigerende maatregelen.  Één van de voorstellen die ik aan het College van B en W heb gedaan is de Beneluxlaan voorzien van zogenaamde diffractors, of te wel geluidsafbuigers. 
Ik ben van oordeel dat als gevolg van de te realiseren hoogbouw ( 8 appartementenblokken variërend van 4 tot 15 verdiepingen) langs de Beneluxlaan het railverkeer ( 360 treinen per etmaal) én het wegverkeer   ( 13000 motorvoertuigen per etmaal)  zonder geluidsabsorberende voorzieningen zeer hinderlijk dagelijks  lawaai gaat opleveren voor de bewoners van de " overkant" , het Staatliedenkwartier. 
In het bestemmingsplan is opgenomen dat de Beneluxlaan zal worden voorzien van fluisterasfalt, maar dat is niet voldoende. Daarom pleit ik voor deze voorziening langs het gehele tracé vanaf Roche tot en met de aansluiting op het oude tracé bij de Minkema. Ik ga de gemeenteraad op 15 april toespreken om via de bestemmingsplanprocedure dit voor elkaar te krijgen, want het college ven Ben W heeft mijn voorstel niet overgenomen. In het kader van dit platform ga ik derhalve opnieuw hier aandacht voor vragen.

0  reacties

Cookie-instellingen