Beneluxlaan

De gemeente Woerden werkt aan de ontwikkeling van Snellerpoort, een nieuw stadsdeel in de wijk Snel en Polanen. De ambitie is om de komende jaren ca. 800 woningen te bouwen. Dit leidt tot verschillende ontwikkelingen op het gebied van wegen en fietspaden rondom Snellerpoort. Om ervoor te zorgen dat deze ontwikkelingen goed op elkaar aansluiten, efficiënt te werken en de overlast te minimaliseren pakt de gemeente al deze ontwikkelingen op in één project: ‘Beneluxlaan Woerden’.

Aanleg van de Beneluxlaan

Om de woningbouw in het gebied mogelijk te maken zal de huidige Steinhagenseweg worden verlegd naast het spoor: de zogenaamde Beneluxlaan. Hierdoor wordt het nieuwe stadsdeel Snellerpoort beter betrokken bij de wijk Snel en Polanen. Dit komt ten goede aan de leefbaarheid in het gebied. De huidige Steinhagenseweg zal deels worden heringericht als toegang tot de wijk en het winkelcentrum en deels worden ingericht als parkzone. Met deze ingreep zal de omgeving de komende jaren aanzienlijk veranderen.

Opnieuw inrichten rotonde Steinhagenseweg-Minkemalaan

Met het aanleggen van de Beneluxlaan zal ook de huidige rotonde op de Steinhagenseweg – Minkemalaan (bij het gebouw van Roche) komen te vervallen. De rotonde leverde al lange tijd problemen op met de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid. De gemeenteraad heeft om die reden in maart 2020 zijn voorkeur uitgesproken voor een nieuwe ongelijkvloerse kruising ter hoogte van het Jan Ruijspad en gevraagd om deze kruising ruimtelijk en financieel verder uit te werken. In maart 2022 heeft de gemeenteraad besloten tot aanleg van de ongelijkvloerse kruising. 

Doorfietsroute

Ook werkt de gemeente Woerden samen met de provincie Utrecht aan een doorfietsroute tussen Woerden en Utrecht. Het eerste deel hiervan is inmiddels in gebruik: het Jan Ruijspad. Het deel van de doorfietsroute tussen het station Woerden en Veldwijk heeft direct raakvlakken met de aanpassing van de omliggende wegenstructuur en de aanleg van de Beneluxlaan. Daarom zal ook dit deel onderdeel uitmaken van ons project.

Het project Beneluxlaan Woerden bestaat daarmee uit drie “deelprojecten”.

  • Aanleg van de Beneluxlaan (verlegging Steinhagenseweg) als doorgaande weg rondom Snellerpoort.
  • Aanleg van de Ongelijkvloerse Kruising als alternatief voor de op te heffen rotonde op de Steinhagenseweg – Minkemalaan.
  • Voorbereiding en realisatie doorfietsroute deeltraject station Woerden-Veldwijk.

Wil je meer weten over de verschillende deelprojecten? Klik op een deelproject om hier meer over te lezen.

De huidige Steinhagensweg is een belangrijke hoofdverbindingsroute in Woerden-Oost. Dagelijks maken duizenden auto’s gebruik van deze route. Met de komst van het nieuwe stadsdeel Snellerpoort is besloten om de Steinhagenseweg opnieuw aan te leggen om Snellerpoort heen, dit wordt de Beneluxlaan.

De herinrichting van de Steinhagenseweg en de aanleg van de Beneluxlaan zorgen voor een goede verbinding tussen Snellerpoort en het winkelcentrum. Dit wordt mogelijk gemaakt in het bestemmingsplan Snellerpoort dat recent ter inzage heeft gelegen en dat de raad naar verwachting nog voor de zomer zal vaststellen.

De Beneluxlaan zal in de nieuwe situatie ter hoogte van het Minkema Stein afbuigen naar het Noorden en parallel langs het spoor lopen om vervolgens weer aan te sluiten op de Minkemalaan, ter hoogte van het gebouw van Roche. Er zal daarom ook een nieuwe brug worden gebouwd over de huidige Cattenbroekertunnel.

De huidige Steinhagenseweg tussen het winkelcentrum Snel en Polanen en het Minkema Stein zal worden heringericht als 30km-zone en zodanig worden aangepast dat de weg goed aansluit bij de structuur van de bouwkavels in Snellerpoort. Op de heringerichte Steinhagenseweg zullen fietsers straks op de rijbaan fietsen in een fietsstraat. Hier ziet u een impressie van de nieuwe inrichting.

u ziet hier een impressie van de nieuw ingerichte steinhagenseweg. De weg wordt verlegd, ingericht als fietsstraat en er worden meer bomen geplant.

De Steinhagenseweg vanaf het Winkelcentrum Snel en Polanen tot aan de rotonde bij de Minkemalaan zal worden ingericht als wandelpromenade.

Nieuwe fietsoversteek tegenover het Minkema

Met de aanleg van de Beneluxlaan vervalt het fietspad ten noorden van de Steinhagenseweg tussen de Cattenbroekertunnel en het Minkema Stein/SC Woerden. Hierdoor kan straks een deel van de fietsers niet meer zonder de weg te kruisen het Minkema of SC Woerden bereiken. Daarom heeft de gemeente Woerden er voor gekozen om deze fietsoversteek veiliger te maken waardoor met name kwetsbare doelgroepen veilig kunnen oversteken. De auto blijft wel voorrang houden om de doorstroming niet te belemmeren. Binnenkort laten we zien welke maatregelen we willen gaan nemen. Heb je ideeën? Geef ze gerust aan ons mee!

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.