Doorfietsroute

De gemeente Woerden werkt aan de ontwikkeling van Snellerpoort, een nieuw stadsdeel in de wijk Snel en Polanen. De ambitie is om de komende jaren ca. 800 woningen te bouwen. Dit leidt tot verschillende ontwikkelingen op het gebied van wegen en fietspaden rondom Snellerpoort. Om ervoor te zorgen dat deze ontwikkelingen goed op elkaar aansluiten, efficiënt te werken en de overlast te minimaliseren pakt de gemeente al deze ontwikkelingen op in één project: ‘Beneluxlaan Woerden’.

Aanleg van de Beneluxlaan

Om de woningbouw in het gebied mogelijk te maken zal de huidige Steinhagenseweg worden verlegd naast het spoor: de zogenaamde Beneluxlaan. Hierdoor wordt het nieuwe stadsdeel Snellerpoort beter betrokken bij de wijk Snel en Polanen. Dit komt ten goede aan de leefbaarheid in het gebied. De huidige Steinhagenseweg zal deels worden heringericht als toegang tot de wijk en het winkelcentrum en deels worden ingericht als parkzone. Met deze ingreep zal de omgeving de komende jaren aanzienlijk veranderen.

Opnieuw inrichten rotonde Steinhagenseweg-Minkemalaan

Met het aanleggen van de Beneluxlaan zal ook de huidige rotonde op de Steinhagenseweg – Minkemalaan (bij het gebouw van Roche) komen te vervallen. De rotonde leverde al lange tijd problemen op met de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid. De gemeenteraad heeft om die reden in maart 2020 zijn voorkeur uitgesproken voor een nieuwe ongelijkvloerse kruising ter hoogte van het Jan Ruijspad en gevraagd om deze kruising ruimtelijk en financieel verder uit te werken. In maart 2022 heeft de gemeenteraad besloten tot aanleg van de ongelijkvloerse kruising. 

Doorfietsroute

Ook werkt de gemeente Woerden samen met de provincie Utrecht aan een doorfietsroute tussen Woerden en Utrecht. Het eerste deel hiervan is inmiddels in gebruik: het Jan Ruijspad. Het deel van de doorfietsroute tussen het station Woerden en Veldwijk heeft direct raakvlakken met de aanpassing van de omliggende wegenstructuur en de aanleg van de Beneluxlaan. Daarom zal ook dit deel onderdeel uitmaken van ons project.

Het project Beneluxlaan Woerden bestaat daarmee uit drie “deelprojecten”.

  • Aanleg van de Beneluxlaan (verlegging Steinhagenseweg) als doorgaande weg rondom Snellerpoort.
  • Aanleg van de Ongelijkvloerse Kruising als alternatief voor de op te heffen rotonde op de Steinhagenseweg – Minkemalaan.
  • Voorbereiding en realisatie doorfietsroute deeltraject station Woerden-Veldwijk.

Wil je meer weten over de verschillende deelprojecten? Klik op een deelproject om hier meer over te lezen.

De gemeente Woerden werkt samen met de provincie Utrecht aan de voorbereiding van een doorfietsroute tussen Woerden en Utrecht. Eind 2020 jaar hebben de gemeente en de provincie daarvoor een samenwerkingsovereenkomst getekend.

op deze afbeelding ziet u het traject van de snelfietsroute tussen Woerden en Utrecht

Met deze 9 kilometer lange regionale fietsroute willen provincie en gemeenten het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer stimuleren. Dit draagt bij aan de bereikbaarheid van de regio, is goed voor de gezondheid én voor het milieu.

Een deel van de doorfietsroute bestaat uit een nieuw fietspad dat de verbinding vormt tussen het station Woerden en Veldwijk. Deze werkzaamheden wil de gemeente graag meenemen in de aanleg van de Beneluxlaan. Het fietspad komt parallel langs de zuidkant van het spoor te lopen, over de Cattenbroekertunnel, achter het Minkema en SC Woerden langs, om vervolgens over de Breeveldtunnel aan te sluiten op Veldwijk. Ook krijgt de doorfietsroute een aansluiting aan de achterzijde van het Minkema. Hierdoor kunnen fietsers straks vanaf station Woerden het Minkema of de sportvelden bereiken zonder de drukke Steinhagenseweg over te steken.

Hoe ziet de doorfietsroute er straks uit?

Op de doorfietsroute krijgen fietsers vaker voorrang op autoverkeer en krijgen zij eerder groen bij verkeerslichten op de route. De doorfietsroutes zijn voor alle fietsers. Om de doorfietsroutes te realiseren, worden bestaande fietsverbindingen verbeterd en aan elkaar verbonden. Zo krijgt bijvoorbeeld het wegdek comfortabel asfalt. Waar nodig wordt het wegdek verbreed, zodat fietsers voldoende ruimte hebben. Ook worden er duidelijke en herkenbare lijnen, wegwijzers en verlichting aangebracht. De stoepranden zijn veilig en er zijn geen paaltjes of andere obstakels op de route. Zo kunnen fietsers vlot, comfortabel en veilig doorfietsen en zijn scholen, woonwijken, werklocaties en knooppunten per fiets goed bereikbaar. Dit maakt het aantrekkelijker om ook voor langere afstanden en voor woon-werkverkeer de fiets te nemen.

Wil je meer weten over de totale snelfietsroute? Neem dan een kijkje op de website van de provincie Utrecht.

Of bekijk op Youtube waar de route in zijn geheel komt te lopen.

https://www.youtube.com/watch?v=UZjJS5nAKmg

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.